Seminariedag om VIOL 3 för
utrustningsleverantörer till mätplats

Partnerprogrammet och VIOL 3

Skogsnäringen – vår marknad
Mobilisering och utmaningar

Magnus Ulin, partner- och kommunikationsansvarig:

”VIOL är en kopplingslänk för näringen och ni är med och bygger lösningarna.”

”VIOL 2 har varit i drift sedan slutet av 90-talet och är det system som vi fortfarande lever med. Nu växlar vi upp till VIOL 3 som bygger på Microsofts standardplattform Dynamics AX i kombination med egen utveckling.”

”Den totala redovisningsvolym i VIOL ligger på 155 miljoner kubik. Och i Sverige är det är bara Försäkringskassans system som omsätter mer pengar.”

”Det är viktigt för SDC att skapa maximalt bra förutsättningar för er och andra företag att bygga lösningar som gör nytta för kunderna. Här är partnerprogrammet en samarbetskanal.”

”Marknadsfunktionen finns på 5 orter i landet, men kontakt med våra kunder sker även dagligen i vår kundtjänst, som förutom att hjälpa kunderna i våra system även jobbar rådgivande och konsultativt.”

”Marknadsfunktionen är viktigt för oss just för kommunikation med kunderna, vi behöver hela tiden lyssna och förankra vårt arbete, det är speciellt viktigt nu med VIOL 3.”

Sverker Groth, verksamhetsspecialist:

”Inom mätning har vi just nu fokus på bildmätning och leveransavisering.”

Virkesmätning Utveckling (VMU) och Kontroll (VMK)
Utvecklingsprojekt, kvalitetskontroll och uppföljning inom mätning och virkesredovisning med bäring på VIOL 3.

 Lars Björklund, avdelningschef VMU/VMK:

”Inom de här områdena händer det saker just nu: automatiserad mätning med fokus på kvalitetsklassning, semi-automatisk klassning av tallsågtimmer, automatisk ändyteanalys, bildmätning, automatisk travmätning och stereokameror för virkesmätning.”

”Vi konstaterar att det finns plats för fler produkter. Det finns saker vi inte mäter trots att det finns tekniker för det.”

”VIOl 3 kommer att öppna nya möjligheter bland annat när det gäller information om virkets egenskaper. Här för vi gärna en dialog med er som tillverkar saker.”

Lösningen VIOL 3
Virkesaffärerna och ”scenarioupplägget”. Så tas VIOL 3 fram, nuläge och fortsatt arbete.

Anders Åkre, lösningsansvarig VIOL 3 på SDC:

”Resan mot VIOL 3 började redan 2009 och 2018 ska vi gå live.”

”Ett antal grundläggande verksamhetsprinciper har vuxit fram under tiden, delvis ur de svårigheter som vi såg i förberedelsearbetet. Verksamhetsprinciperna säkerställer att vi jobbar på rätt sätt.”

”Vi arbetar utifrån ett scenariobaserat upplägg som har visat sig fungera bra utifrån den input vi behöver. Vi har 10 scenarier som täcker in funktionalitet, regionala skillnader, sortiment och ”politik”. Fyra scenarier är körda och nummer fem kommer inom kort. Scenarierna körs med referensgrupper som säkerställer att tjänsterna stödjer branschens affärer.”

VIOL 3 och samspelet med omvärldssystem och utrustning som t ex vågar och mätramar (två delar).

Staffan Ohlsson, huvudansvarig för IT-struktur och integration på SDC:

”Vi är ute på en resa som startade för länge sedan, men nu tuffar tåget med rejäl fart och en berättigad fråga är: Vart är vi på väg?”

”SDCs integrationsförnyelse består av: Integrationsplattform, Integrationsteam (ICC), Integrationskartläggning och Integrationsutrullning. Så långt det är möjligt vill vi behålla befintliga format, men vissa justeringar kommer att behövas.”

Ted Danielsson, projektledare på SDC:

”Papinet är vår skogliga standard och även den som används över världen. Vårt arbete hittills har resulterat i nya standarder i papiNet. Dock har vi en egen kodbok eftersom vissa saker i VIOL 2 är så speciella.”

”När det gäller integrationer kring mätplats finns det en lokal och en central integration. På mätplatsen är den lokal, sedan finns det centrala mätplatsstöd som pratar med VIOL. Den lokala integrationen ingår inte i VIOL-förnyelsen utan det behöver ni lösa själva.”

”Det delprojekt (nr 4) som gäller er startar vid årsskiftet 2015/2016. Det vi börjar med då är ett analysarbete. Delprojektet följer samma körschema som bygger på ett antal aktiviteter både för SDC och för våra kunder. Fundera gärna i förväg på vilka typer av tester ni vill att vi ska göra.”

Sammanfattning

Magnus Ulin, partner- och kommunikationsansvarig på SDC:

”Här är två viktiga budskap från dagen:

De integrationsgränssnitt som korresponderar med mätplatserna ska vi försöka hålla så intakta som möjligt.

Ytterligare en möjlighet att certifera er för att bli SDC Partner kommer att andra veckan i november 2015. Håll utkik efter information. Fördelarna med att vara certiferade är: ni får förstahandsinformation, ni får en utpekad kontaktperson på SDC och får möjlighet att delta i samarbetsprojekt.”

Här är power-point presentationerna från seminariedagen


Läs mer om Förnyelsen och VIOL 3

Läs Login

Login är vår kundtidning som kommer några gånger per år.
Nytt från branschen, kundcase och intressant läsning.

» Ladda hem det senaste numret (pdf-fil)

Vill du ha ditt eget ex av tidningen i brevlådan? Kontakta Lena Kjellberg på e-post lena.kjellberg@sdc.se