Transport

SDCs tjänst för Transportredovisning innehåller funktioner för att hantera avtalsinformation, prislistor och transportprisgrundande parametrar. Information om transporter, transportredovisning mm kommuniceras med elektronisk filöverföring, pappersutskrifter eller via SDCs informationssystem för transportinformation.

Transportredovisning

SDCs tjänst för Transportredovisning tillhandahåller funktionalitet för att hantera avtalsinformation, prislistor och transportprisgrundande parametrar. När transportprisgrundande kvantiteter från transporttransaktionen tillförs transportredovisningssystemet, skapas underlag för transportprisräkning mellan transportens köpare och säljare. Resultatet av transportprisräkningen och annan information om utförda transporter kan erhållas mha elektronisk filöverföring, pappersutskrifter eller via SDCs informationssystem för transportinformation. Filer arkiveras med behörighetsstyrd åtkomst.

Läs mer om Transportredovisning

Vägval

SDCs tjänst för Krönt Vägval ger underlag för att beräkna bästa väg för transport med timmerbil mellan två geografiska platser. Resultatet kan användas som underlag för transportavräkning mellan säljare och köpare av transport. Det kan även användas som underlag för redovisning mellan köpare och säljare av råvara.
Tjänsten Vägval kan även producera information om den föreslagna fysiska vägen som kan projiceras på en digital karta.

Läs mer om Vägval

 

 

Facebook

SDCs kundtjänst förberer sig för VIOL3: 

http://www.sdc.se/default.asp?id=3556&rub=Nyhet

SDCs kundtjänst förberer sig för VIOL3:

www.sdc.se/default.asp?id=3556&rub=Nyhet
... See MoreSee Less

Det nya bildmätningsverktyget IRIS kommer nu att ersätta Fotoweb på alla bildmätningsplatser i Sverige. För att säkerställa mätningskvalitén har tester genomförts både mot CIND-rigg och SDC-rigg. ... See MoreSee Less

Läs Log!n

Login är vår kundtidning som kommer några gånger per år. Nytt från branschen, kundcase och intressant läsning.

» Bläddra i det senaste numret.

» Ladda hem det senaste numret (pdf-fil)

Vill du ha ditt eget ex av tidningen i brevlådan? Kontakta Lena Kjellberg på e-post lena.kjellberg@sdc.se