Samverkan för större branschnytta

Ökad samverkan är strategiskt viktigt för SDC. Utifrån ägarföretagens behov vill SDC:s styrelse och ledning skapa bra förutsättningar för IT-utveckling. Syftet med partnerprogrammet är att åstadkomma bästa möjliga lösningar för våra gemensamma kunder i skogsnäringen. Det handlar om att arbeta fram tydliga tekniska och affärsmässiga gränssnitt och givna spelregler för roller, åtaganden och kontaktvägar.

De företag som vi söker samarbete med i vårt partnerprogram är:

IT-produktleverantörer och konsulter
Företag som säljer konsulttjänster vad gäller t ex utveckling, förvaltning och drift av IT-system och företag som levererar IT-lösningar till SDC:s kunder och som har gränssnitt till SDC:s lösningar.

Utrustningsleverantörer mätplats och vågar
Företag som levererar utrustning som är ansluten till SDC lösningar, t ex fordonsvågar och mätramar.

Utrusningsleverantörer skoglig produktion
Företag som levererar utrustning som är ansluten till SDC lösningar som t ex styrsystem i skördare och skotare.

 

Så här går det till:
För att bli partner behöver du certifiera dig. Här kan du läsa mer om certifieringstillfällena samt hur det går till. På vår årliga partnerkonferens finns tillfälle att ta del av vad som är på gång, fördjupa kunskaperna och lära sig mer.

 

 

Läs mer om Förnyelsen och VIOL 3

Läs Login

Login är vår kundtidning som kommer några gånger per år.
Nytt från branschen, kundcase och intressant läsning.

» Ladda hem det senaste numret (pdf-fil)

Vill du ha ditt eget ex av tidningen i brevlådan? Kontakta Lena Kjellberg på e-post lena.kjellberg@sdc.se