Partnerkonferens 2014

panorama
Ett 40-tal personer från 30-talet företag tar plats på Södra Berget i Sundsvall. Här hittar du citat och presentationer från SDC:s partnerkonferens den 9 september 2014.

PatrikB  Sveaskog

Ett tydlig skifte i SDC:s utveckling
”SDC ska vara ett effektivt informationsnav och ett pålitligt företag som levererar information som vi alla kan känna förtroende för – det är grundbulten för att kunna göra bra affärer. Traditionen av ärlighet och trovärdighet är viktig och något som är unikt för Sverige.”
”SDC har alla skogsföretag i Sverige samlade. Att vara partner med SDC är att inte bara närma sig enskilda företag utan en hel bransch.”
”Ett spännande exempel på affärsutveckling och nya samarbetsformer är Sveaskogs satsning på produktion av talldiesel i företaget SunPine i Piteå. Vi samarbetar med Preem, Södra Skogsägarna, KIRAM och Lawter för att utveckla talldiesel som går att blanda med vanlig diesel och sedan bara köra med i vanliga bilar. Skogen är ryggraden i ett hållbart samhälle och i SunPine samlas flera företag kring den skogliga värdekedjan och skapar helt nya värden.”
”Skogen är en bra bransch, det är en resurs som aldrig tar slut. Nu kan ni som partner till SDC kliva fram på en arena som tidigare varit otydlig. Det här innebär möjligheter och jag uppmanar er att vara med från starten.”
”En SDC Partner kommer att ha bättre förutsättningar att bli en bra leverantör till Sveaskog eftersom man har kunskap om våra processer, terminologi och arkitektur.”

Patrick Bäckström, affärsutvecklingschef på Sveaskog samt ledamot i SDC:s styrelse

 

AndersR        sdc

Behovet av förändring och förnyelse är centralt
”SDC är inte bara ett företag i Sundsvall utan en amöba som finns överallt i alla branschens processer mellan skog och industri.”
”Vår opartiska information och kundernas tillit till våra informationssystem är SDC:s största tillgång. Inga partsintressen ska kunna påverka från något håll. En stock ska mätas och hanteras på samma sätt i Piteå som i södra Sverige.
”Sedan starten på 1960-talet har SDC förnyat sitt IT-stöd vart 10:e år. Nu är det dags igen och så här ser vår förnyelseekvation ut: VIOL 2.0 + Nya krav – Vissa tjänster = Nya VIOL 3.0.”

Anders Rixon, vd SDC
Här kan du läsa Anders Rixons presentation (pdf-fil) 

GöstaT   evry

Det är dags för revolution
”Cloud, Big data, social och mobility är några nyckelord som för Evry in i framtiden. Vi känner starkt för skogen och vill vara en del av den. Vi vet samtidigt att det är långsiktighet som behövs när man bygger tjänster i skogsbranschen.”
”Online thinking är ett viktigt koncept. Gör inget själv som andra gör bättre, se till att nyttja alla gratistjänster som finns och ge kunderna valmöjlighet.”
”Internet of things kommer starkt. När alla skogsbranschens maskiner och prylar som är ute på fältet kan kommunicera fullt ut med varandra öppnar det upp för otroligt många spännande lösningar.”
”Den nya generations skogsägare har också nya förväntningar och en annan syn på saker och ting. Vi behöver fundera hur vi använder tekniken om 10 år. Det som idag är på gränsen till magi kommer att bli verklighet fortare än vi tror.”
”Resebranschen är duktiga på det här med att integrera och paketera tjänster från många underleverantörer. Slutprodukten blir väldigt attraktiv för slutkunden och skogsbranschen borde också kunna jobba på det sättet.”
”Varför betala för mer resurser än vi behöver? Fokusera på innovation istället för drift. Det handlar om att bygga nya tjänster på befintliga system.”
”Vi lånar upplägg från Spotify. Build IT, Ship IT, Tweak IT. Ut med det snabbt och gör snabba uppdateringar.”

”Att prata samma språk är nödvändigt. Vi har ett commitment till PapiNet som standard – en faktura är en faktura och inget annat. Branschen behöver en ”informationschef” och SDC har den rollen”
”Vad kan vi göra tillsammans med SDC som bas? Låt oss tänka större. Sveriges främsta tillgång, skogsbranschen, förtjänar en revolution. Tänk samarbetspartners istället för konkurrenter.”

Gösta Thorell, vd Evry Forest & Logistics Solution
Här kan du läsa Gösta Thorells presentation (pdf-fil)

PeterA   Komatsu

Vi vill inte tappa bort data
”Komatsu stöttar affären i skogen genom att hela tiden optimera och förbättra våra maskiner. IT ska inte ta tid, det ska vara snabbt. Det handlar om en långsiktig relation både med maskinägaren och maskinen.”
”SDC och Komatsu överlappar varandra men har olika intressen. Maskinägaren är intresserad av mätvärdena för att kunna göra uppföljningar och vill veta när det inte stämmer.”
”Hur delar vi data? Idag skickar maskinerna data till flera olika ställen och det kan förbättras. Det finns även problem med åtkomst till nätverk i skogen.”
”Tidsbaserad data kontra areabaserad (traktbaserad) data? Vi behöver hitta bättre system för att kvalitetssäkra informationen. Inget ska tappas bort.”
”Det ska inte vara så mycket IT-hantverk i maskinerna, det ska vara automatiserat.”

Peter Assarsson, GD Komatsu Forest AB
Här kan du läsa Peter Assarssons presentation (pdf-fil)

JeanL      Flintab

Vi måste tänka större
”Flintab arbetar inte bara med vågar. Det viktigaste för oss är Viktoria – vår insamlingspunkt av information från bland annat fordonsvågar, registreringsutrustning och utomhuskameror. Vi fokuserar på produktutveckling, mobil vävning och att jobba med Molnet. IT blir allt viktigare – du ska inte behöva använda penna och papper.”
”Ett 25-tal av våra kunder har koppling till SDC och vi ser flera möjligheter att agera tillsammans. Det ska gå fort. Våra kunder vill inte vänta. De vill veta nu, nu och nu hur de ligger till.”
”Förbättringspotentialer finns på flera ställen, t ex ska inte chauffören behöva kliva ur bilen för att knappa in en virkesorder, det borde finnas en app som ordnar detta.”
”Vi suktar efter en onlinekoppling till SDC eftersom filöverföringen ibland kan falera. Tänk om det skulle gå att väga ”från skog till panna”, dvs gå från volym till vikt?”
”Vi kanske måste tänka större och titta på gemensamma arbetsformer.”

Jean Lindroos, Flintab AB
 Här kan du läsa Jean_Lindroos_presentation (pdf-fil)

OlleA    sdc

Förnyelsen fortlöper enligt plan
”Vi har haft en lång startsträcka och ett omfattande förarbete kring förnyelsen av SDC:s IT-stöd. Men nu har det börjat och vi planerar för en kort driftsättningsfas och en lång verifieringsfas. Det är en stor utmaning och ett stort projekt.”
Så här ser tidsplanen ut för förändringen:
2014 Proof of Concept
2015-16 Systemförnyelse och integrationsförnyelse
2017 Verifiering och utbildning
2018 Utrullning och utbildning
SDC:s förnyelse innebär en stor omställning och den kommer att påverka alla som arbetar mot VIOL-systemet. Logiken och processen i affären kommer inte att förändras, utan det är sättet vi gör det på som blir delvis nytt. För våra kunder och blivande partners är det dags att fundera över vad det innebär för möjligheter för det egna företaget.”

Olle Andersson, projektledare SDC
Här kan du läsa Olle Anderssons presentation (pdf-fil)

MagnusHsdc

Vi är redo, är ni redo?
”SDC är inte bara ett företag utan en infrastruktur för en av hörnstenarna i svensk ekonomi.”
”Vårt partnerprogram handlar inte om att dela upp en befintlig kaka utan att tillsammans skapa en större kaka.”
”SDC hanterar information från 4 500 lastbilar, 3 000 skogsmaskiner och 350 mätplatser. Varje år passerar information om ca 350 miljoner m3fub och vi har tillgång till individuell stockdata. Vi har 3 000 användare i VIOL-systemet, 200 000 skogsägare får mätbesked från oss. Min fråga till er är nu: Vad gör vi av detta?”

Magnus Hedin, affärsutvecklingschef SDC
Här kan du läsa Magnus Hedins presentation (pdf-fil)

Läs mer om Förnyelsen och VIOL 3

Läs Login

Login är vår kundtidning som kommer några gånger per år.
Nytt från branschen, kundcase och intressant läsning.

» Ladda hem det senaste numret (pdf-fil)

Vill du ha ditt eget ex av tidningen i brevlådan? Kontakta Lena Kjellberg på e-post lena.kjellberg@sdc.se