papiNet

papiNet är en global standard för elektroniska dokument inom skoglig råvaruförsörjning, pappers- och skogsindustrin. Den underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Det finns en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas.

SDC tar fram riktlinjer för hur svensk skogsnäring ska använda standarden på ett enhetligt sätt. Det gör vi genom att definiera exempel på användningsfall (SDC Use Case) som beskrivs i verksamhetsorienterade dokument och med detaljerade tekniska specifikationer inklusive exempelfiler i XML-format. Dokumentationen är på engelska och publiceras allt eftersom nya användningsfall fastställs.

För närvarande stöds INTE papiNet-dokument vid integration med SDC. Systemutveckling pågår för att kunna kommunicera med papiNet-dokument i enlighet med dessa publicerade specifikationer.

Användningsfall

Under länken nedan finns användningsfall, med beskrivningar och specifikationer gällande Leveransavisering och E-fakturering.

BESKRIVNINGAR & SPECIFIKATIONER


Övrigt 

Hur SDC kan bistå vid implementering av papiNet beskrivs i pdf-filen SDCs implementationsstöd för papiNet

SDC är medlem i organisationen papiNet och nu ordförande i dess branschgrupp Forest Wood Supply & Bioproducts. Läs mer om denna på deras webbplats http://www.papinet.org/user-groups/forest-wood-supply/

 

Läs mer om Förnyelsen och VIOL 3

Läs Login

Login är vår kundtidning som kommer några gånger per år.
Nytt från branschen, kundcase och intressant läsning.

» Ladda hem det senaste numret (pdf-fil)

Vill du ha ditt eget ex av tidningen i brevlådan? Kontakta Lena Kjellberg på e-post lena.kjellberg@sdc.se