4 Juni: VIOL 3 – seminarium för IT-produktleverantörerInledning – Partnerprogrammet och VIOL 3 (Magnus Ulin, SDC)
Skogsnäringen – vår marknad: Kundmobilisering, budskap och utmaningar inför VIOL 3 (Mattias Thafvelin, SDC)

Magnus Ulin, partneransvarig på SDC, inleder dagen:

”Syftet idag är att uppdatera våra partners som är IT-leverantörer kring den integrationsförnyelse som pågår inför VIOL 3. Efter dialog med nämnda IT-leverantörer har det framkommit tre behov:
– Behov av specifikationer för att kunna starta arbetet.
– Tillgång till stöd från SDC (t ex via helpdesk).
– Möjlighet till kvalitetssäkring av arbetet.
Seminariet idag är en delleverans för att besvara hur vi på SDC avser att möta dessa behov.”

Mattias Thafvelin, marknadsansvarig på SDC, berättar om skogsnäringen i stort och hur SDCs kunder mobiliseras inför systemförnyelsen:

”Skogsnäringen är fortfarande en tung basnäring i Sverige, vi är till exempel världens tredje exportör av skogliga varor. Det finns en del mörka moln på himlen, men vi säkrar positionerna genom jobbet med systemförnyelsen som pågår just nu. Men självklart finns det utmaningar kring VIOL 3 och den integrationsförnyelse som inleder arbetet.”
”På marknadsavdelningen har vi ägnat våren åt att besöka de 120 kundföretag som idag har integrationer med oss – allt för att bana väg för att resan mot VIOL 3 ska blir så smidig som möjlig. Vi har sålt in behovet samt visat på nyttorna och möjligheterna. Vi har ett transparent budskap med öppenhet för förändringar, men samtidigt en tydlighet och vår bas i en standard.”
”Vart och ett av de 120 kundföretagen som berörs har en egen förnyelse att göra som, i många fall, handlar om stora beslut. Vi har pratat mycket om våra partnerföretags roll i detta arbete, och som IT-leverantörer är ni synnerligen viktiga.”


Lösningen VIOL 3 – virkesaffärerna och ”scenarioupplägget”. Så processas lösningen fram, nuläge och fortsatt arbete (Anders Åkre, SDC)

Anders Åkre, lösningsansvarig för VIOL 3, berättar om lösningen utifrån virkesaffärerna och scenarioupplägget:

”Vi har haft en lång förberedelsetid, egentligen startade arbetet med att tänka nytt kring systemlösning redan 2006. Under hösten 2014 satte vi upp en POC där vi testade ett 30-tal frågor som till exempel dualitet i affären, sortimentsstruktur och affärsledskedjan. Jag vill säga att vi går in i arbetet bra rustade.”
”Arbetet med lösningen utgår från ett antal verksamhetsprinciper som grundar sig på de behov vi sett i de tidigare faserna, dvs utgångspunkter för hur vi tror att våra kunder vill ha det. Det handlar till exempel om väldefinierade sortimentsspecifikationer, unikt identifierade affärspartner, ändamålsenliga branschbegrepp och att skilja på affär och logistik.”
”Scenarioupplägget innebär att vi testar lösningen via 10 st verkliga affärer, så kallade scenarior. Dessa verifieras med hjälp av referensgrupper och när vi kört igenom alla 10 ska vi ha full täckning på funktionalitet. 7 av de 10 scenariorna kommer vi att köra under 2015.”
”En av utmaningarna just nu är att nästa version av den plattform vi valt att bygga på kommer med ett nytt gränssnitt till hösten.”


Integrationerna (FU, VO) – kopplingarna mellan VIOL och kundernas lösningar. Genomgång av den nya meddelandestrukturen. Presentation av ett antal detaljspecifikationer och fortsatt arbete. (Staffan Olsson, Ted Danielsson och Jens Nordenberg, SDC)

Staffan Olsson, huvudansvarig för integrationerna på SDC:

”Nu ska vi prata om beståndsdelarna i integrationsförnyelsen – vad vi gjort, vad vi gör härnäst och berätta om en del integrationsleverabler.”

Ted Danielsson, projektledare på SDC:

”Hörnstenar i integrationsförnyelsen är integrationsplattform, integrationsteam (ICC), integrationskartläggning och utrullning. Nu blir det verkstad och vi ska göra det här arbetet tillsammans. Den stora utmaningen ligger i utrullningen.”
”2016-12-31 är datumet när vi går över till papiNet, 2015-04 30 hade vi en delleverans och ytterligare en kommer 2015-09-30.”
”Vi behöver samverka för att få ut alla nya integrationer till alla kunder. Självklart har vi även en helpdesk för kunderna med en first line support bestående av marknadsansvariga och kundtjänst samt en second line support med kartläggningsteamet och team integration.”
”2017-01-01 stänger vi ned den gamla följdrutinutgången.”

Jens Nordenberg, verksamhetsspecialist på SDC, berättar om papiNet-standarden:

”PapiNet-standarden är en lagbok med tillhörande ordbok för hur integrationerna ska gå till. Till detta kommer sedan SDCs tillämpningar av regelverket. ”
”SDC sitter med i papiNet-grupper på olika nivåer. Vi är med i användargruppen Forest Wood Supply & Biproducts, i den centrala arbetsgruppen för papiNet samt att vi även sitter i styrelsen. Allt för att kunna påverka i alla led.”
”Nya versioner (builds) av standarden kommer två gånger/år i maj och i december. Versionerna är kompatibla bakåt.”


CGI – om Förnyelsen ur perspektivet ”Branschleverantör till Skogsnäringen”. Möjligheter och utmaningar

Sogeti – om Förnyelsen ur perspektivet ”IT-leverantör till stor kund”. Möjligheter och utmaningar


Sammanfattning & Avslut

 

 

Här är power-point presentationerna från seminariedagen

 

Läs mer om Förnyelsen och VIOL 3

Läs Login

Login är vår kundtidning som kommer några gånger per år.
Nytt från branschen, kundcase och intressant läsning.

» Ladda hem det senaste numret (pdf-fil)

Vill du ha ditt eget ex av tidningen i brevlådan? Kontakta Lena Kjellberg på e-post lena.kjellberg@sdc.se