Låt oss samverka

Vi lever i en värld där IT-systemen blir alltmer avancerade och behovet av specialisering och spetskompetens ökar. För att våra kunder ska få optimal nytta av SDC:s tjänster och produkter är partnersamverkan som utvecklingsmodell ett strategiskt vägval.

Tiden då alla gjorde allt själva är förbi. Nu fokuserar SDC på kärnverksamheten som skogsnäringens informationsnav. Vi vill samverka, inte konkurrera. Det innebär nya affärsmöjligheter för dig som leverantör av IT-tjänster och utrustning till skogsnäringen.

Målet med partnerprogrammet är att kunna erbjuda de allra bästa lösningarna för våra gemensamma kunder. Med kunskap och commitment kan vi tillsammans agera både smartare och effektivare.

Läs mer om Förnyelsen och VIOL 3

Läs Login

Login är vår kundtidning som kommer några gånger per år.
Nytt från branschen, kundcase och intressant läsning.

» Ladda hem det senaste numret (pdf-fil)

Vill du ha ditt eget ex av tidningen i brevlådan? Kontakta Lena Kjellberg på e-post lena.kjellberg@sdc.se